Andmekaitse

Isikuandmete töötlemine ja andmekaitse

Arsbetooni e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Arsbetoon OÜ (registrikood: 10920061) asukohaga Salve 6, 11612 Tallinn, Harjumaa, Eesti, t. +372 501 0201, info@arsbetoon.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

— Eraisik : Nimi, telefoninumber, pangakonto number, aadress ja e-posti aadress
— Juriidiline isik : Ettevõtte nimi, KMKR nr., Reg nr., telefoninumber, pangakonto number, aadress ja e-posti aadress
— Kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Millisel eesmärgil võidakse isikuandmeid töödelda

— Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks (sh nt tellimuse kohaletoimetamiseks)
— Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, tellimuse sisu, kogus, kliendi andmed) kasutatakse tellimuse koostamiseks (sh nt kohaletoimetamiseks)
— Isikuandmeid nagu nimi, e-post, telefoni number töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi)
— Tellimiskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse tellimiskeskkonnas teenuse osutamiseks

Õiguslik alus

— Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil
— Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine)

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

— Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks
— Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Arsbetoon OÜ töötajatele (klienditeenindaja) ja/või lepingulistele partneritele (kullerfirma, maksete vahendaja) tellimuste täitmiseks
— Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks vms

 Kellele isikuandmeid edastatakse

— Google (Analytics)

 Turvalisus ja andmetele ligipääs

— Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga
— Juurdepääs isikuandmetele on infotehnoloogia teenuste pakkujatel ja Arabetoon OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe seonduvaid küsimusi või käidelda tellimusi
— E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest
— Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt infotehnoloogia teenuste pakkuja, Arsbetoon OÜ ja andmemajutus) toimub sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

— Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe aadressil info@arsbetoon.ee või t. +372 501 0201

Nõusoleku tagasivõtmine

— Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili teel info@arsbetoon.ee

Säilitamine

— Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni
— Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 10 (kümme) aastat

Kustutamine

— Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@arsbetoon.ee
— Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi

Ülekandmine

— E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul
— Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele

Vaidluste lahendamine

— Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel t. +372 501 0201, info@arsbetoon.ee
— Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon info@aki.ee

Küpsiste kasutamine Arsbetoon OÜ e-poes (Cookie policy)

— Hädavajalikud või kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet.
— Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks.
— Küpsiste blokeerimise korral ei saa Arsbetoon OÜ tagada e-poe korrektset toimimist